Pred nama stoji jedan važan datum za našu župnu zajednicu: 22. ožujka 2020. godine vjernici naših Hrvatskih katoličkih zajednica pozvani su na izbore za nova Pastoralna vijeća. Ovdje nekoliko riječi o važnosti i ulozi Pastoralnog vijeća, uz nešto praktičnih napomena o samim izborima:


• Pastoralno vijeće je jedan od uvjeta da župna zajednica može postojati.
• Ono zajedno sa župnikom upravlja župnom zajednicom, organizira grupe koje će oživjeti aktivnosti župe, planira razna liturgijska slavlja i zabavne proslave.
• Pastoralno vijeće po potrebi formira odbore (npr. odbor za karitas, za mlade, za obitelji itd.) koji se brinu za bolesne za stare, za mlade, za obitelji...
• Održava kontakte sa drugim župama u dušobrižničkoj jedinici i u dekanatu Esslingen.
• Pastoralno vijeće surađuje s civilnim i gradskim ustanovama i tamo predstavlja svoju župnu zajednicu.
• Ono razmišlja i raspravlja o znakovima vremena i planira korake koji su važni za budućnost župe.
• Upravlja proračunom koji stoji na raspolaganju župnoj zajednici. Da bi se ovo moglo ostvariti potrebni su nam ljudi koji su se spremni kandidirati za pastoralne vijećnike.
• Trebaju nam i stari i mladi; i oni koji će čuvati našu hrvatsku katoličku tradiciju i oni koji su spremni tu tradiciju razvijati dalje.
• Trebaju nam i intelektualci i radnici; oni koji djeluju u raznim udrugama i institucijama, školama, poduzećima.
• Trebaju nam i muškarci i žene.
• Trebaju nam vjernici koji će se brinuti za život i razvoj naše zajednice. Za život naše župne zajednice smo odgovorni svi, zato budimo otvoreni i spremni na kandidaturu i na izlazak na izbore.

 

Broj članova pastoralnog vijeća:
Ovisno o broju vjernika u zajednici (veličini zajednice), određuje “staro” (sadašnje) Pastoralno vijeće broj članova idućeg vijeća. Odlučeno je da ćemo birati u Esslingenu 10 članova a u Filderstadtu, Kirchheimu i Nürtingenu po 8 članova.

Tko ima pravo glasa?
• Svi katolici župe stariji od 16 godina,
• smo oni koji imaju hrvatsko državljanstvo (istovremeno mogu imati i njemačko državljanstvo); tko ima samo njemačko državljanstvo a osjeća se hrvatom - ne može birati,  
• koji imaju boravak u župi najmanje 3 mjeseca. 
• Koji stanuju na području hrvatske katoličke zajednice (Gemeindegebiet - Seelsorgeeinheit).
Neposredo prije izbora, dobiti ćemo iz biskupijskog ureda iz Rottenburga gotove liste sa popisom glasača.

... tko ne može glasovati?
• Oni koji ne pripadaju Katoličkoj crkvi, ili su istupili iz Crkve.
• Oni koji ne žive na području župne zajednice
• Koji su mlađi od 16 godina.

 

Tko može biti izabran u Pastoralno vijeće?
• Punoljetni članovi zajednica, sa pravom glasa. 
• Punoljetni članovi drugih iz drugih zajednica (ne istovremeno kandidirati za Pastoralno vijeće u jednoj drugoj hrvatskoj katoličkoj zajednici).  
Hrvatski državljani mogu istovremeno kandidirati i biti izabrani u Pastoralno vijeće i u njemačko Crkveno vijeće (KGR). 

... koga se ne može birati?
• One koji su po svojoj službi namještenici u Crkvi, osim ako se ne radi o minimalnom zaposlenju.
• One koji pripadaju udruženjima koja se protive katoličkim načelima.
• One koji svojim životom izazivaju javnu sablazan.
• One koji nisu hrvatski državljani.
• One koji imaju samo njemačko državljanstvo a osjećaju se hrvatom

 

Svaka zajednica ima izabrano Izborno povjerenstvo , koje ujedno ima ulogu i Biračkog odbora (potvrđeno od sadašnjeg Pastoralnog vijeća).
Izborno povjerenstvo provjerava pravo kandidata da budu birani. U slučaju nejasnoća odlučuje biskupija.

Mandat Pastoralnog vijeća traje 5 godina.

Bild: Factum/ADP In: Pfarrbriefservice.de

 Amen 4 2019

 ziva zajednica

 izbori slika

 

 

Idi na vrh